prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz

E-mail: pansudet@pwr.wroc.pl
Telefon: 0048-71-3376345

profesor

Specjalność: tektonika, geotektonika, petrologia, geologia formacji krystalicznych

Zelazniewicz

Zainteresowania naukowe:

    geologia strukturalna, geologia regionalna, rekonstrukcja procesów wielofazowych deformacji i metamorfizmu, formowanie orogenów, ewolucja pasma orogenicznego waryscydów w Europie środkowej, relikty orogenu neoproterozoicznego w Polsce południowej, historia tektonotermiczna strefy uskokowej Rzeki Czerwonej w północnym Wietnami.

 

Artykuły