mgr Marta Węcławska

E-mail: marta.weclawska@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6002

doktorant

Specjalność: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza

Zdjęcie

Zainteresowania naukowe:

Streszczenia
Artykuły