dr Wojciech Stawikowski

E-mail: wojst@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6007

adiunkt

Specjalność: skał metamorficznych, geologia strukturalna, geologia regionalna

Wojciech Stawikowski

Zainteresowania naukowe:

    petrogeneza skał wysokociśnieniowego metamorfizmu i ich znaczenie dla rekonstrukcji ewolucji tektonometamorficznej orogenów; retrogresja skał wysokociśnieniowych; petrogeneza i deformacja gnejsów; migmatyzacja; geodynamika pasm kolizyjnych; rozwój orogenu waryscyjskiego; geologia regionalna Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sudeckiego; deformacje skał górnego płaszcza; geologia naftowa.

 

Streszczenia
Artykuły