dr Rafał Ratajczak

E-mail: rataj@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6003

adiunkt

Specjalność: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, geologia dynamiczna, tektonika solna

Ratajczak

Zainteresowania naukowe:

    tektonika solna; ewolucja struktur solnych; powstawanie i przemiany czap gipsowych wysadów solnych; wpływ zlodowaceń na aktywność solną; wpływ zalanej kopalni soli w Wapnie na środowisko przyrodnicze; stratygrafia mezozoiku i kenozoiku okolic Wapna i Wągrowca (Wielkopolska).

 

Streszczenia
Artykuły