dr Monika Kowal-Linka

E-mail: mokowal@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6046

adiunkt

Specjalność: geologia dynamiczna i regionalna, sedymentologia

Kowal

Zainteresowania naukowe:

    geologia, sedymentologia, geochemia, petrologia skał osadowych, mineralogia, minerały ciężkie, paleontologia kręgowców.

 

Streszczenia
Artykuły
Projekty badawcze (kierownik)