dr Małgorzata Szczepaniak

 

E-mail: kasprzak@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6004

adiunkt

Specjalność: archeometria, skały okruchowe, geologia  dynamiczna i regionalna

Szczepaniak M. 2

Zainteresowania naukowe:

archeometria i geoarcheologia; geologia regionalna Wielkopolski i Dolnego Śląska; skały klastyczne w szczególności arenity; katodoluminescencja i jej zastosowanie głównie w odniesieniu do piaskowców kwarcowych; materiały budowlane w architekturze, procesy ich niszczenia oraz artefakty kamienne ze stanowisk archeologicznych z terenu Wielkopolski.

 

Streszczenia
Artykuły
Projekty badawcze (kierownik)