dr Małgorzata Mrozek-Wysocka

E-mail: mrozekm@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6008

adiunkt

Specjalność: petroarcheologia (archeometria), geologia regionalna, geologia dynamiczna (petrografia surowców skalnych), geochemia izotopów, SEM, badania mineralogiczno-petrograficzne stanowisk archeologicznych

Mrozek-Wysocka Malgorzata

Zainteresowania naukowe:

    geologia regionalna Polski, basenu Morza Śródziemnego i Afryki północno-wschodniej; petroarcheologia (archeometria), badania petrograficzne i geochemiczne surowców skalnych (m.in. marmurów starożytnych), użytkowanie surowców skalnych oraz ich proweniencja na obszarze Polski i w obrębie basenu Morza Śródziemnego, Egiptu i Sudanu.

 

Streszczenia
Artykuły