dr Joanna Jaworska

E-mail: veronika@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6022

adiunkt

Specjalność: petrologia ewaporatów, geologia dynamiczna i regionalna

Joanna Jaworska

Zainteresowania naukowe:

    mineralogia i diageneza czap gipsowych przykrywających stropowe części wysadów solnych, mineralogia i geochemia skał solnych, mineralogia i diageneza skał węglanowych

 

Streszczenia
Artykuły