dr hab. Jacek Michniewicz

E-mail: jacekm@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6020

profesor

Specjalność: petrograficzno-mineralogiczna,

Michniewicz
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zainteresowania naukowe:

    technologia i proweniencja ceramiki, szkła i surowców skalnych; technologia i datowanie zapraw budowlanych; technologia pigmentów.

  

Streszczenia
Artykuły