dr Ditta Kicińska

E-mail: kicinska@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6021

adiunkt

Specjalność: geologia krasu, geneza osadów jaskiniowych, geologia dynamiczna i regionalna

DittaA

Zainteresowania naukowe:

      geneza i ewolucja systemów jaskiniowych Karpat, Gór Dynarskich i Północnych Alp Wapiennych
Streszczenia
Artykuły